Timothy Visentin

451° Fahrenheita lektor pl
4.9

451° Fahrenheita lektor pl

Tytułowe 451 stopni w skali Fahrenheita to temperatura w jakiej spala się papier. A spalanie papieru, a dokładniej książek, to nowe zadanie ...
×